Skip to main content

Effect of Acute Stress on Immune Cell Counts and the Expression of Tight Junction Proteins in the Duodenal Mucosa of Rats.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4113541
PubMed Central
by Monkemuller, Klaus; Wex, Thomas; Kuester, Doerthe; Fry, Lucia C; Kandulski, Arne; Kropf, Siegfried; Roessner, Albert; Malfertheiner, Peter
texts
eye 70
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3503771
PubMed Central
by Dorfel, Max J; Westphal, Julie K; Bellmann, Christian; Krug, Susanne M; Cording, Jimmi; Mittag, Sonnhild; Tauber, Rudolf; Fromm, Michael; Blasig, Ingolf E; Huber, Otmar
texts
eye 58
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3695765
PubMed Central
by Li, Lujin; Jia, Zhenghua; Xu, Ling; Wu, Yiling; Zheng, Qingshan
texts
eye 62
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3994306
PubMed Central
by Mokhtare, Marjan; Taghvaei, Tarang; Tirgar Fakheri, Hafez
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990132
PubMed Central
by Ruan, Zheng; Liu, Shiqiang; Zhou, Yan; Mi, Shumei; Liu, Gang; Wu, Xin; Yao, Kang; Assaad, Houssein; Deng, Zeyuan; Hou, Yongqing; Wu, Guoyao; Yin, Yulong
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4041575
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3358244
PubMed Central
by OHTA, Hiroshi; TAKADA, Kanae; SUNDEN, Yuji; TAMURA, Yu; OSUGA, Tatsuyuki; LIM, Sue Yee; MURAKAMI, Masahiro; SASAKI, Noboru; WICKRAMASEKARA RAJAPAKSHAGE, Bandula Kumara; NAKAMURA, Kensuke; YAMASAKI, Masahiro; TAKIGUCHI, Mitsuyoshi
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013368
PubMed Central
by QIU, HAITANG; GAO, YUFENG; FU, YIXIAO; DU, LIAN; QIU, TIAN; FENG, KUN; LUO, QINGHUA; MENG, HUAQING
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570205
PubMed Central
by MU, LINGMIN; JING, CHANGQIN; GUO, ZHIKUN
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881044